II.Завдання на встановлення відповідності

1.Виберіть властиві притаманні різниим видам мінливості
Тип мінливості Властивості
А.Модифікаційна 1.Набуті ознаки можуть успадковуватися
Б Мутаційна 2.Нові поєднання алелів у генотипі нащадків
В Комбінативна 3. Одночасний прояв усіх алельних генів у фенотипі
Г Корелятивна 4.Набуті зміни можуть зникати протягом життя особини
5.зміна одних ознак викликає зміни пов'язаних з ними інших
2. Виберіть властивості притаманні модифікаціям мутаціям та комбінативній мінливості
Тип мінливості Властивості
А Модифікаційна 1 Нові поєднання алелів у хромосомі унаслідок процесу кросинговеру
Б Мутаційна 2.Вплив генів материнського організму через цитоплазму яйцеклітини
В Комбінативна 3.Набуті зміни зазвичай мають адаптивне значення
4.Ступінь вираження змін не залежить від сили і тривалості дії їх чинника
3.Встановіть відповідність між видами мутагенів та їхніми прикладами
Види мутагенів Приклади
А Хімічні 1 Ультрафіолетові промені
Б Фізичні 2 Мобільні групи нуклеотидів здатних переміщуватись у межіх хромосоми
В Біологічні 3 Віруси
4 Іприт

Спросите Аккаунт удален больше о вопросе...

Ответы и объяснения выйти

Привет! Еще не уверены в ответе?

Проверьте похожие ответы

Бесплатная помощь
с домашним заданием!

У Вас проблема с домашними заданиями?
Попросите о помощи!

80% вопросов получают ответ в течение 10 минут

Мы не только ответим, мы также объясним

Качество гарантируется нашими экспертами